صفحه اصلی / آزمونها و گواهی نامه ها

آزمونها و گواهی نامه ها

 آزمونها و مسابقات  AndroidCup  از جهت محتوا و هزینه نسبت به آزمونهای معتبر بین المللی اندروید با شرایط بومی ایران تطابق بیشتری دارد. محتوای این آزمونها متناسب با دانش مورد نیاز در موقعیتهای شغلی موجود در انجمن طراحی می‌شوند.

آزمونها

در حال حاضر چهار آزمون دوره آموزش جاوا دراندروید  و  دوره برنامه نویسی اندروید ، امنیت در اندروید و مارکتینگ در اندروید  طراحی شده است. هر آزمون از چند بخش تشکیل می‌شود. محتوای دقیق آزمونها با توجه به تکنولوژیهای مورد نیاز در موقعیتهای شغلی تعریف شده توسط کارفرمایان تغییراتی خواهد داشت.

  • بعضی از بخشهای آزمون اختیاری است. به این معنی که نمره آنها تاثیری در دریافت گواهی‌نامه قبولی ندارد و صرفاً در کارنامه نمایش داده می‌شود.

گواهی‌نامه‌ها

به شرکت کنندگان در آزمونهای آموزش جاوا دراندرویددوره آموزش جاوا دراندروید  و  دوره برنامه نویسی اندروید ، امنیت در اندروید  بسته به نمره ایشان در بخشهای مختلف یکی از گواهی‌نامه‌های زیر اعطا می‌گردد.

  • Android certificated Application Developer
  • Android certificated Application Engineer
  • Android  certificated Trainer

نحوه اعطای کارنامه و گواهی قبولی در آزمون

در صورت دریافت حد نصاب نمره گواهی قبولی اعطا می‌گردد. ضمناً نمره دریافت شده در هر بخش در کارنامه ارائه می‌شود.

ارائه نتایج آزمون

در صورت تمایل داوطلب نتایج آزمون جهت ارائه پیشنهاد موقعیتهای شغلی در اختیار شرکتها و سازمانها قرار می‌گیرد.

نفرات برتر

نفرات برتر هر آزمون در سایت انجمن معرفی می‌شوند. همچنین بسته به گستردگی شرکت‌کنندگان جوایزی به ایشان اعطا می‌گردد.

 آزمونهای سفارشی

در صورت اعلام نیاز سازمانها و شرکتها امکان طراحی و برگزاری آزمون با محتوای سفارشی مد نظر ایشان با هدف ارزیابی و تعیین سطح پرسنل فعلی یا جذب نیروهای جدید وجود دارد.